CİNSEL DANIŞMANLIK

CİNSEL DANIŞMANLIK

 CİNSEL DANIŞMANLIK

Cinsel Danışmanlık, cinsel gelişim,cinsel yönelim,cinsel kimlik ve cinsel yaşamla ilgili karşılaşılabilinecek her türlü sorunlara yönelik yapılandırılan bir farkındalık yaratma sürecidir.

Bireylerin cinsellik ile ilgili her türlü duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlar. Yanlış bilgilendirme-mitler,yanlış deneyim, kaygı ,cinselliğe bakış açısı gibi sebeplere bağlı yaşanan sorunları çözmek , farkındalık oluşturmak , cinsel bilgilendirme yapmak,cinsellikle ilgili yaşanan sorunları(erken veya geç boşalma, kasılma, sertleşme problemleri, cinsel isteksizlik, ağrılı cinsellik…vb.) çözümlemek, çiftlerin veya bireylerin kendilerini ve partnerlerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan teknik ve yöntemlere cinsel terapi diyebiliriz.

Cinsel sorunların, insanların sağlıklı ve keyifli bir şekilde cinsellik yaşamalarını güçleştiren psikolojik ve fizyolojik sebebleri olabilir. Psikolojik sebebler genellikle cinsellikle ilgili çocukluk yaşantılarından bugüne kadar elde edilen yanlış inanış, bilgi ve deneyimler, hazır olunmadan yaşanan cinsel yaşantılar, cinsel taciz, ilk cinsel yaşantının olumsuz etkilenmişlikleri olduysa bunun olumsuz duygular yaratması, partnerle olan ilişki ve etkileşim problemleri …vb olabilir.

Bu olumsuz duygular insanın normal bir şekilde cinsel eylemi gerçekleştirmesini ve haz almasını engellemektedir. Her ne kadar fiziksel sebepler nedeniyle ortaya çıkan cinsel sorunlar olsa da cinsel sorunlar daha çok psikolojik ve toplumsal etkenlere bağlıdır. Yaşanan cinsel sorun tıbbi veya biyolojik bir nedenden kaynaklanıyorsa tedaviyi ürologlar ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yaparlar.

Böyle bir durumda biyolojik sorun psikolojik olarak da etkileyebileceği için cinsel danışmanla beraber devam etmek daha işlevsel olacaktır.

Cinsel terapi sürecinde kişiye mahrem ve güvenli bir ortam oluşturulur. Cinsel terapist mesleğinin etik kurallarını benimseyen, açık görüşlü, cinselliğe olumlu bakan, tarafsız, esnek, hoşgörülü, yargılamayan, farklılıklara saygılı, kendi kişisel görüş ve değerlerini yansıtmayan, bilgili ve güvenilir olmalıdır.


SIKLIKLA GÖRÜLEN BAŞVURU NEDENLERİ