AİLE, EVLİLİK VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

AİLE, EVLİLİK VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

 AİLE, EVLİLİK VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Ailede yaşanan her problem, aynı zamanda kendi içinde fırsat saklar. Önemli olan bu fırsatları görebilmektir. Fırsatlar görülüp değerlendirildiğinde problemin büyüklüğü küçülmeye başlar.


ÇİFT DANIŞMANLIĞI

Evlilik ve Çift danışmanlığı, çiftlerin ilişkilerindeki çeşitli sorun ve tıkanıklıkları anlama, çözme ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık hizmetidir.

Çiftlere yönelik yapılan bu danışmanlık hizmetinde iletişim kurma, çatışma çözme, farklılıkları uzlaştırabilme, ilişkinizi etkileyen durumların yanı sıra ilişkideki güçlü yanları ve zorlandığınız alanları görme, ilişkiniz ile ilgili ayrıntıları keşfetme, ilişkinizin daha iyi gitmesi için gerekli olan iletişim şekilleri, roller ve modellerini öğrenme-uygulama ve sağlıklı tartışma becerileri kazandırma amaçlanmaktadır.

İyi bir ilişki problemsiz değildir, problemleri ile uğraşan ve sıkıntıları göz ardı etmeyen ilişkidir. Çiftler çatışmalarını olumlu bir şekilde nasıl yönetebileceklerini bilmiyorlarsa ilişkideki sıkıntıları çözmek, yeniden yapılandırmak ya da tamir etmek neredeyse imkansızdır.

Yapılan bu danışmanlık hizmeti, ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.

İlişkilerde yaşanan zorluklar karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Evlilik ve Çift danışmanlığı hizmetinde amaç, ilişkide hatalı tarafı bulmak değil, yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarmak, çiftin gerçekte birbirine ne anlatmak istediğini bulmaktır. Böylece yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.

İlişki, bakım ve özen ister. Eşler/partnerler ilişkide mutlu olma ve mutlu kalabilme niyetini alarak ilişkileri için çaba harcamalıdır. İlişkiye gereken özen gösterilmediğinde başta çocuklar olmak üzere, çiftler ayrı ayrı çok olumsuz etkilenmekte ve bu etkiler çok uzun yıllar sürmektedir.

Evlilik ve Çift danışmanlığı, evliliğin/ilişkinin her aşamasında alınabilecek bir hizmettir. Özellikle sorunlar çok büyümeden destek alınması, ilerleyen süreçte çıkabilecek sorunları ve krizleri önleyici niteliktedir. Evlilik/ilişki uzun süre ihmal edilirse ve olumsuz deneyimler ne kadar çok olursa sağlıklı, mutlu bir ilişki kurma ve ilişkilerin devam etme olasılığı o oranda azalmaktadır.

Hastalıklarda erken teşhisin hayatı kurtarması gibi evliliklerde de sorunlara erken müdahale etmek ve önlem almak, devam edebilecek ilişkileri kurtarabilir ve ileride yaşanacak birçok acının ve onarımı zor olabilecek kötü olayların yaşanmasını engelleyebilir.


AİLE DANIŞMANLIĞI

Uzman aile danışmanlarının/terapistlerinin yürüttüğü seanslarda, söz konusu problemin oluşumunda, devamında ya da çözümünde aile üyelerinin ne gibi roller oynadığı gözlenir. Aile danışmanı/terapisti aile bireylerinin her birinin farklı özelliklerini kabul edip, beraber yaşama dengesi kurmalarını ve hayat içindeki rollerini ve işlevselliklerini arttırmalarını sağlamaya çalışır.

Ailede her birey farklı sorunlardan şikayetçi olabilmektedir. Aile danışmanlığında tek tek bireylerin şikayetlerine odaklanmaktan çok, aile sistemindeki hangi etkenlerin bu şikayetlere neden olabileceğine bakılır. Aile sistemini etkileyen pek çok etken söz konusudur. Her ailenin; gizli, sözel olmayan, ama alttan alta işleyen kuralları, her bireyden farklı beklentileri ve duygusal bir atmosferi vardır.

Ailedeki bireylerin bireyselleşme veya iç içelik düzeyleri, esneklik veya katılık dereceleri, rollerin net olup olmaması gibi özellikler; ailenin sağlıklı veya sağlıksız işleyişini özellikle etkileyebilmektedir. Aile, bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, ortak hedef ve planları olan bireylerden oluşmuş bir yapıdır. Aile kişilerin fizyolojik ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı bir ortamdır. Aile sisteminde, aile ilişki kalıplarında problemler yaşanırsa aile bireylerin bu temel ihtiyaçlarını karşılayamamaya başlar. Bu durumda çok çeşitli aile bireylerinde çok çeşitli semptom ve sorunlar oluşmaya başlar.


NEDEN AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı: ailelerin sağlıklı çalışmayan yönlerini tespit ederek; ailenin içinde bulunduğu açmaza yeni yollar açabilmesini sağlar. Aynı zamanda tüm aile bireylerinin, ailenin güçlü yönlerini, sağlıklı işleyen yapılarını fark etmeleri sağlanarak, ailenin daha da güçlenmesine ve sağlıklı işlevler gösteren bir aile yapısı oluşturmalarına yardımcı olunur.

Tıpkı fiziksel hastalıklarda olduğu gibi ruhsal sorunlar ve aile içi problemlerde de geç kalmamak, sorunların daha çabuk çözülmesine yardımcı olur. Bütün aile bireylerinin sorunun çözümüne dahil olması, problemlerin daha kısa sürede çözülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda aile danışmanlığında/terapisinde sadece sorunlu birey değil tüm aile üyeleri yapılan terapi çalışmalarından doğrudan ya da dolaylı fayda görür.

Tüm aile bireylerinin şikayetlerinin ve rahatsız olduğu konuların ele alınmasına ve çözülmesine yardımcı olunduğu için bu hizmetten tüm aile bireyleri kazançlı çıkar. Aile danışmanlığında en temel amaç, tüm aile bireylerinin var olan sorunlarını dile getirmeleri desteklenerek sorunlarına çözüm yolları bulabilme kapasitelerinin arttırılması ve herkese iyi gelen sağlıklı çözümler bulmalarını sağlamaktır.

Her ailenin kendine özgü uyum ve iletişim sorunları olabilir ve benzer sorunlar kişiler fark etmeksizin kuşaklar boyunca aktarılabilir, tekrar edebilir. Aile öyküleri çiftlerin birbirleri ile kurduğu ilişkileri, çocuklarıyla ve geniş aileleriyle iletişimlerini etkileyebilir.

Bu öyküleri ve hayatlarımız üzerindeki etkilerini keşfetmek bireylerin gelişimine, kendini ve çevresini daha iyi tanımasına, daha doyurucu ilişkiler kurmasına, daha sağlıklı ve üretken olmasına ve hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olabilir.

Çekirdek aile, geniş aile, tek ebeveynli aileler, üvey aileler gibi pek çok aile sistemi yaşadığı zorluklarda aile terapisinden yararlanabilir.

 

AİLE, EVLİLİK VE ÇİFT DANIŞMANLIĞINDA TEMEL İLKELERAİLE, EVLİLİK VE ÇİFT DANIŞMANLIĞINDA TEMEL İLKELER

 • Aile, Evlilik ve Çift danışmanlığında temel hedef, ilişkiyi sağlıklı ve güvenli bir ilişki haline getirmektir. Bu nedenle çiftlerle çalışılırken hatalı ya da suçlu aranmaz. Var olan sorunu çözmek için iki tarafın da sorumluluğu alması sağlanır.
 • Aile,Evlilik ve Çift danışmanı, avukat ya da hâkim değildir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermez. Çiftlerin haksızlık duygularını neden hissettiklerini anlamaya çalışır.
 • Aile,Evlilik ve Çift danışmanı taraf tutmaz.
 • Her iki tarafın da kendini güvende ve anlaşılmış hissetmesini ve çiftlerin birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlar.

 • Ailede;

 • Yalan
 • Aldatma
 • Cinsel sorunlar
 • Etkileşimin azalması
 • Sözlü, fiziksel,psikolojik, ekonomik,cinsel ve her türlü şiddet
 • Çocuklarla ilgili sorunlar
 • Anlaşılmamışlık ve önemsenmemişlik
 • Çiftlerin/Eşlerin ailelerinin ilişkiye/evliliğe olumsuz etkisi
 • Maddi sorunlar (iflas, iş kaybı vb...)
 • Aile içi iletişim sorunları
 • Ebeveyn - çocuklar arası iletişim sorunları
 • Ailede yaşanan hastalık, evden ayrılma ya da kayıp sonrası sorunlar
 • Aileye yeni bir bireyin katılmasıyla yaşanan sorunlar
 • İletişim sorunları
 • Çocuk yetiştirmede karşılaşılan sorunlar
 • Ailede yaşanan krizler
 • Boşanma
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (İş Değişikliği, Taşınma vb.)
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn / çocuk ilişkileri
 • Göç eden aileler
 • İş stresi

 • Başvuru Nedenleri

 • Çocuk, anne-baba ilişkisi üzerindeki dengesizlikler, anlaşmazlıklar
 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas vb.
 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler
 • Aile üyelerinden birinin sağlık sorunu ya da kaybının ardından aile dengesinin bozulması
 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan süreçler
 • Çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri
 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması
 • Çocukların evden ayrılması(üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler
 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay
 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar( panik atak, depresyon, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb)
 • Evlilik ile ilgili beklentilerin karşılanmaması
 • Çiftlerin birbirlerini olduğundan farklı algılaması ve değiştirmeye, kendine benzetmeye çalışması
 • Ortak zaman geçirememe ya da bundan keyif alamama
 • Çok sık tartışmalar ve çoğunlukla bunun kavgaya dönüşmesi
 • Aşırı kıskançlık, güven sorunları, sadakatsizlik
 • Rekabet ve güç savaşları, öfke
 • Ortak yaşamın gerektirdiği sorumlulukların yerine getirilmeyişi
 • Rutinlik, monotonluk, sıcaklık ve samimiyetin azalması
 • Duygusal ihtiyaçların karşılanmaması, hissizlik, ilgisizlik
 • Çiftlerden birinin yaşadığı fiziksel, zihinsel, psikolojik sorunların evliliğe getirdiği zorluklar
 • Sık sık her durumda boşanmaktan söz edilmesi ve her ortamda tartışmaktan kaçınmama
 • Çiftler arasında yaşanan cinsel sorun ve uyumsuzluklar
 • İşle ilgili sorunların evliliğe olumsuz yansıması gibi konularda
 • Evlilik öncesi ilişki ve tutumlar
 •