PSİKODRAMA

PSİKODRAMA

 PSIKODRAMA

Psikodrama, Dr. Jacob Levi Moreno (1889-1974) tarafından kurulmuş olan, gücünü insandaki yaratıcılık, spontanlık ve eylemden alan ve insanda varolan, tele ve transferans ilişkilerini araştıran bir grup psikoterapisi yaklaşım ve yöntemidir.

Psikodrama, gerçeğin, dramatizasyon yoluyla yeniden keşfedilmesidir. Ruh dünyasının eyleme dökülmesi anlamına gelir.

Psikodrama sahnesinde rüyalar, geçmişte yaşantılar, gelecekle ilgili hayaller, ilişkiler, günlük yaşantılar, korkular gibi aklınıza gelebilecek bir çok durum,duygu ve yaşantı çalışılabilir. Psikodramada işlenen konu ve sorunlar geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili olabilirler.

Çocukların duygusal ve davranış sorunları, ergenlerin bu döneme özgü yaşadıkları ruhsal sorunlar ve yetişkinlerin aile, iş ve ruhsal dünyalarıyla ilgili sorunları psikodramada ele alınabilir. Psikodramaya kendini geliştirmek isteyen, psikolojik tarihi ile karşılaşmak isteyen, sorunlarıyla baş etmekte zorlanan herkes ve her yaştan kişi katılabilir.