BİREYSEL TERAPİ

BİREYSEL TERAPİ

 BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, daha akıcı kararlar alabilmesi, kişisel gücünü-potansiyelini keşfedebilmesi , geçmişten gelen yaşantı ve deneyimlerin bugün ki yaşantıya etkileri gibi konularda destek olmayı amaçlayan bir terapi hizmetidir.

Terapi süreci, bir keşif sürecidir. Kişi, kendini keşfe doğru yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını, yeni kaynaklar ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar.

Bireysel danışmanlığın/psikoterapinin etkili ve yararlı olması için danışanın bu sürece etkin katılımı oldukça önemlidir. Süreç esnasında psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, güven temell, işbirliği ve uyuma dayalı bir ilişki kurulur.

Bu ilişki; danışan ile psikoterapist arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.


Bireysel danışmanlık sürecinin işleyişi genel olarak ve işlevleri şu şekilde sıralanabilir.

 • Birtakım nedenlerden dolayı, kişi değerli olduğunu, anlaşıldığını hissettiği ve bireysel alanlarına saygı duyulan bir ilişki kurma şansı bulamamaktadır. Psikoterapi sürecinde psikoterapistle öncelikli olarak güvene ve saygıya dayalı yeni ve iyileştirici bir ilişki kurulur ve bir süre sonra bu yeni ilişki biçimi danışan tarafından içselleştirilmeye başlanır.
 • Bastırılan duygularla ve çözülmemiş meselelerle yeniden yüzleşme ve yetişkin bir bakışla bugünü hala etkileyen geçmişteki meseleleri yeniden değerlendirme ve yeniden yapılandırma olanağı sunar.
 • Bilinç ve bilinçdışı arasındaki bağı ve bilgi alış verişini güçlendirerek yeni ağlar oluşmasını sağlar.
 • Çoğu çocuklukta kullanılmış ve işlevsiz hale gelmiş, şu andaki yaşamı zorlaştıran kendini koruma mekanizmaları dönüştürülerek daha olgun ve işlevsel hale getirilmeye çalışılır.
 • Kişinin kendine dair farkındalığını, varoluşuna dair anlam hissini arttırır.
 • Olaylara ve ilişkilere bakış açısını genişletir ve farklı bir çerçeveden hayatı yeniden seyretme olanağı sunar.
 • Zamanında birtakım olumsuz ve üzücü yaşantılardan dolayı danışanın kendisine ve başkalarına dair geliştirdiği yanlış inançlarını değiştirir. Tek boyutlu, genellenmiş düşüncelere göre hayatı sınırlayan yapılar yeniden düzenlenir.
 • Şu anda yaşanılan sorundan kaynaklı belirtilerin, üstesinden gelinemeyen sıkıntıların kaynaklarına danışanla birlikte erişilir ve çeşitli psikoterapi teknikleriyle bu kaynaklar danışanla işbirliği içinde çözümlenmeye çalışılır.
 • Daha zengin, daha gelişmiş bir iç dünya, deneyim ve duygulanım çeşitliliği sunar.
 • Psikoterapi süreci; danışanın kendini tanıdığı, hayata ve ilişkilere dair duygularıyla ve kriz durumlarıyla baş etmek için yeni araçlar edindiği, yaşamdan keyif alma ve geliştirici ilişkiler kurma alanını genişlettiği, hem kendisiyle hem başkalarıyla iletişim, hem kendisine hem başkalarına karşı bakış açısı dağarcığını geliştirdiği bir deneyim alanıdır.
 • Psikoterapist danışanın kendi hayatına dair kararlar alabilmesini sağlar.
 • Danışmanlık/psikoterapi süreci güvene dayalı, gizlilik prensibini temele alan bir süreçtir.
 • Danışmanlık/psikoterapi süreci danışanın yaşadığı problemin altında yatan; geçmiş ve güncel kaynakları bularak çözümlemesini sağlar.
 • Danışmanlık/psikoterapi hizmetinden herkes faydalanabilir.
 • Duygusal sağlığı arttırmak, daha keyifli ve daha anlamlı bir yaşam sürmek, kendini daha iyi tanımak için de danışmanlık hizmeti alınır.
 • Danışmanlık/psikoterapi süreci kişinin anlaşıldığı, duyulduğu ve problemlerine çözüm ürettiği bir süreçtir.

 

SIKLIKLA GÖRÜLEN BAŞVURU NEDENLERİSIKLIKLA GÖRÜLEN BAŞVURU NEDENLERİ

Panik atak, Fobiler, Kaygı sorunları
Depresyon, Yeme bozuklukları,
Psikosomatik (Organik- fiziksel nedeni bulunamayan) bedensel şikayetler
Takıntılar, Özgüven eksikliği, Karar verme güçlüğü,
Kayıp ve yas, İlişkisel uyum zorlukları, Bağlanma sorunları
Cinsel sorunlar, Öfke kontrolü
Travmatik yaşantılar, Kendini tanıma, Huzursuzluk,
can sıkıntısı, İsteksizlik hali ve hayat enerjisinin düşmesi
Kronik yorgunluk hali, Yetersiz ya da fazla uyuma,

Yalnızlık ve anlaşılmama hissi, Yoğun duygusal iniş çıkışlar,
Yoğun çaresizlik hissi, Sorunların üstesinden gelememe
Duygusal ilişki sorunları, İlişki kurma/sürdürmede zorluk,
İletişim sorunları, İlişkilerde bağlılık- bağımlılık,
Güven sorunları, Bağlanma sorunları, Kıskançlık,
Ayrılık/boşanma sonrası süreç, Aldatılma sonrası süreç
Ailevi ilişki sorunları, Bireyselleşme/ayrışma
Çocuklarla ilişkide sorunlar, Arkadaş ilişkilerinde sorunlar
İş hayatındaki ilişki sorunları, Geçmişe dair halledilemeyen meseleler
Duyguları ifade etmede güçlük, Kayıp yaşamaya ilişkin korkular
Yalnızlık, Kendini ifade etmede güçlük, Girişkenlik sorunları

Değersizlik ve yetersizlik hisleri, Kendinden memnuniyetsizlik
Suçluluk ve utanç duyguları, Kendini koruyamama, hayır diyememe
Spontan olamama, Öfkeyle başa çıkma, Karar vermede güçlük
Uyum sorunları, Kronik hastalıklar,sağlık sorunları
Cinsel yönelim/kimlik sorunları, Anlam arayışı
İş/okul yaşamına ilişkin sorunlar, Stres yönetimi
Erteleme davranışı ve motivasyon sorunları, Mükemmeliyetçilik