ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

 ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Bir çocugun ruhsal gelişimi anne rahmine düştüğü andan itibaren başlar. Çocuklar ilk dünyaya geldikleri andan itibaren anne-baba ya da ona bakım veren kişilerin gözünden dünyayı anlamaya çalışır.

Bu sebebten ötürü kendi iradeleriyle karar alamayacakları için yetişkinlerin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Büyümeye başladıkça kendi gerçekliğini de oluşturmaya başlayacaktır.

Çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal, bakım, sevgi, güven ihtiyaçlarının karşılandığı ve hayata hazırlandıkları ortama ihtiyacı vardır.

Çocukluk dönemindeki bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik alanlarındaki sağlıklı gelişim, çocuğun gelecekteki yaşantısında kendine yetebilme kapasitesine sahip, bireysel ve sosyal olarak kendini ortaya koyabilen yetişkinler olabilmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır.

Ergenlik fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında hızlı bir değişmenin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle halledilmesi gereken birçok uyum ve değişim konularını beraberinde getirmektedir.

Ergenlik dönemindeki birey, kendi kimliğini oluşturma kriziyle mücadele ederken başta ebeveynleri ve diğer aile üyeleri olmak üzere sosyal çevreyle uyumunda da güçlük yaşamaktadır. Ayrıca ergenlik, çocukluk döneminde yaşanan sorunların telafisi için bir fırsattır. Bu nedenlerle ergen danışmanlığında bireye sağlanan desteğin yanı sıra ebeveynlere-bakım veren kişilere sunulan danışmanlığın da sürece katkısı önemli olmaktadır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı kapsamında,

 • Çocuklara/ergenlere gelişim dönemleri boyunca karşılaştıkları güçlüklerde profesyonel desteği sunmak,
 • Ebeveynleri-Bakım veren kişileri sürece etkin bir şekilde dahil ederek çocuk/ergen için maksimum faydayı sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin duygusal sorunlarla baş edebilmesini sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını uygun şekilde ifade etmesine olanak sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin kendisi hakkında olumlu duygular geliştirmesini sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin sınırlılıklarını ve güçlü yönlerini kabul ederek, kendisini iyi hissetmesini sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin olumsuz sonuçlara yol açan davranışlarını değiştirmesini sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin dış dünyaya rahat ve uyumlu bir şekilde işlev görmesini sağlamak,
 • Çocuğun/ergenin gelişimsel aşamalarını tamamlayabilmesi için gereken fırsatları en üst düzeye çıkarmak,
 • Sağlıklı ebeveyn tutumlarını oluşturup tutarlılığını ve sürekliliğini sağlanmasında destek olmak,
 • Ev içindeki iletişimin çocuk/ergen üzerinde etkileri konusunda bilgilendirmek,
 • Çocukları/ergenleri tanıma ve yönlendirme konusunda bilgilendirmek,
 • Çocuğun/ergenin içsel çatışmalarını anlamasını-anlaşılmasını sağlamak ve kendini aynı zamanda dış dünyayı nasıl algıladığı ile ilgili çözümleme yapmak,

 

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI HİZMET ALANLARIÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI HİZMET ALANLARI

 • Gelişim dönemi sorunları
 • Davranış bozuklukları
 • Aile içi ilişkilerde yaşanan sorunlar
 • Boşanma sürecinde yaşananlar
 • Kurallara uyma-ma
 • Sorumluluk alma-ma
 • Yalan söyleme
 • Çalma
 • Tırnak yeme
 • Yeme problemleri
 • Tuvalalet eğitimi
 • Öfke problemleri
 • İnatçılık
 • Uyku sorunları
 • Saldırgan, asi davranışlar(küfür..vb)
 • Kardeş kıskançlığı
 • Okul problemleri
 • Kaygı ve korkular
 • İfade etme problemleri
 • Özgüven
 • Kendine güvensizlik
 • Çekingenlik
 • Ebeveynle beraber yatma
 • Yalnızlık isteği/duygusu(özellikle ergenlerde)
 • Yorgunluk/tembellik/erteleme
 • Ders çalışma alışkalnlıkları
 • Sınav kaygısı
 • Performans gösterme kaygısı
 • Meslek seçimi
 • Cinsel gelişim
 • Benlik ve kişilik gelişimi
 • Arkadaş ilişkileri
 • Romantik ilişkiler
 • Kendine zarar verici davranışlar
 • Riskli davranışlar
 • Bilgisayar-Telefon-TV bağımlılığı
 • Alkol-madde kullanımı
 • Otorite sorunları


Bir çocuk sahibi olmakla birlikte aile ve toplum içinde yeni rolleriniz ve sorumluluklarınız oluşur.

Herkes gibi siz de bu “anne baba” rolünü hakkıyla ve en iyi şekilde yerine getirmek istersiniz. Fakat bu rol çoğu anne baba gibi sizin de ilk kez deneyimlediğiniz bir roldür.

Daha önce çocuk sahibi olmuş olsanız bile, eskiden bildikleriniz artık işe yaramıyor olabilir. Yeni beceriler kazanmaya ihtiyacınız olabilir, çünkü bu beceriler doğuştan sahip olduğunuz beceriler değildir.

Ne kadar kitaplardan okursanız okuyun, okuduklarınızı uygulamakta güçlük yaşayabilirsiniz. Çünkü her çocuk ve her aile farklıdır ve farklı ihtiyaçları vardır.

Çocuğunuzun ihtiyacını anlamak ona çok yakında yada uzakta durduğunuzda, korumacılık içgüdülerinizle yaklaştığınızda, hata yapmaktan korktuğunuzda gittikçe zorlaşabilir. Çocuğunuzun sizi anlamadığını düşünebilirsiniz, denediğiniz yöntemlerin doğru olup olmadığından emin olamayabilirsiniz, anne-babalık becerilerinizin yetersiz olduğunu düşünebilir ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz.

İşte böyle zamanlarda durumu objektif olarak değerlendirecek, size yol gösterecek dışarıdan üçüncü bir göze ihtiyacınız vardır.

İşbirliği içinde birlikte yol alacağımız güzel günler dileğiyle.